โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ห้องจีน)

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมายเหตุ
1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2
3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.1 เล่ม 2 (เรียนฟิสิกส์)
4 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.3 เล่ม 1 (เรียนฟิสิกส์)
5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.3 เล่ม 2 (เรียนฟิสิกส์)
6 หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.2
7 หนังสือความสุขของกะทิ
8 TEXTBOOK Focus 2 second edition : Student’s Book
9 TEXTBOOK Level 2 : Leonardo da Vinci Factfile
10 TEXTBOOK Level 2 : The Piano
11 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

ติดต่อเรา

ร้านนายอินทร์ หาดใหญ่

เพิ่มเพื่อน

LINE : @naiinhatyai

สินค้า จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
Account No.
Account Name
Thank you for your order!