โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ)

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมายเหตุ
1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 1 (เรียนชีวะ/เคมี) รับหนังสือรอบ 2
4 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.1 เล่ม 2 (เรียนฟิสิกส์) รับหนังสือรอบ 2
5 หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.1 รับหนังสือรอบ 2
6 หนังสือเส้นเลือดสีขาว
7 TEXTBOOK Focus 1 second edition : Student book
8 TEXTBOOK Level 1: One-Way Ticket – Short Stories
9 TEXTBOOK Level 1: The Monkey’s Paw
10 หนังสือเรียนภาษาจีนวันละนิด 天天汉语 1
11 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

ติดต่อเรา

ร้านนายอินทร์ หาดใหญ่

เพิ่มเพื่อน

LINE : @naiinhatyai

สินค้า จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
Account No.
Account Name
Thank you for your order!